stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

Article Index

Село Триводици

Кмет - Симеон Димитров тел. 031403/260
Спец.”ГРАО” - Снежана Добрева тел. 031403/261
Спец.”Финанси” - Станка Дачева тел. 031403/263
п.код 4222

trivodici

Село Триводици e разположено в плодородното поле на Горнотракийската низина в близост до десния бряг на река Марица. Старото име на селото е Текира (от създаването му през 1885 г. до 14 август 1934 г.). В селото извират три извора. Носи се легенда, че овчари лятно време водили своите овце на паша в Рила. Един ден овчар хвърлил своята гега, за да завърне стадото, но тя попаднала в едно от Рилските езера. През есента, когато прибрал стадото в селото, той го завел на водопой на изворите и там видял своята гега. Така се носи легендата, че изворите идват от планината Рила. Много хора се къпят в изворите, защото считат водата за лековита. Така селото получава своето наименование Три водици, защото от три места вода извира. Селото има малък манастир посветен на „Възнесение Господне“ – Спасовден и поради това  празникът на селото се чества на този ден. Това е едно от най-красивите места в землището на селото. Основният поминък на населението  е земеделие . На 2 март 2008 г. в центъра на селото  е направена първа копка за изграждане на православен храм „Свети Георги“ ,но за съжаление поради липса на средства все още не е довършен.

Население-1480 души живеещи
Площ-9.226 кв.км.
Надморска височина - 191 м.
Обществени институции-Народно читалище „Иван Царев - 1906”
ОУ „Васил Левски”
ЦДГ „Изворче”

Известни личности - Надка Караджова - народна певица, родена  и отраснала в с. Триводици
Проф.Димитър Нанкинов - орнитолог, д-р на биологическите науки