stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

Article Index

 

Село НОВО СЕЛО

Иван Стойчев - Кмет, тел.:0877124512     
Светла Стойчева- Спец.”ОДАО и финансиси”, тел.: 03147 2266      
Красимира Николова - Спец.”ГРАО” , тел.:03 147 2263
 
Ново село отстои на 7 км от гр. Стамболийски, на 20 км. от Пловдив и 18 км. от Пазарджик.

        image002Разположено в полите на Родопите в югозападния край на Горно-тракийската низина и източното подножие на Бесапарските хълмове. Жилищно е застроено по левия бряг на Стара река, а в дясната страна е оформена промишлената зона. По средата на селото минава напоителен канал, който разделя селото на две махали - Горна - запад и Долна - изток. Ново село е разположено на 160-180 м. над морското равнище. Землището му граничи с територията на Огняново, Исперихово, Куртово Конаре, Триводици и Стамболийски. Съставно селище е на община Стамболийски. При последното преброяване на 1 март 2011 г. в него живеят 2489 човека. Има 801 жилищни сгради. В електронното преброяване в Интернет участваха 59 домакинства.

image004image006
     
    
 Землището е около 12000 дка, от които обработваеми - 7100. 50% и повече от земята е поливна. Транспортното обслужване се извършва с автобуси като отчасти се ползва ж п линията Пещера-Пловдив. Търговското обслужване се осъществява от Потребителската кооперация и частни фирми. Земята се обработва предимно от частни стопани. Половината от нея пустее. Земеразделителния план е влязъл в сила от 1995 г.
 Здравеопазването се осъществява от един лекар и двама стоматолози. Училището се посещава от около 200 деца. Има целодневна детска градина. читалището разполага с 18 000 тома. Водоснабдяването е на 100% и се осъществява от помпена станция Куртово конаре. Селото е електрифицирано. Вътрешния ред се осигурява от един полицай.

Основния поминък е земеделие, лозарство, цветарство, овощарство, зеленчукопроизводство, овцевъдство и промишленост

 • Кметство – Ново село
 • Светла Стойчева Специалист ОДАО Тел: 03147 / 2261 Email: novo_selo2008 @abv.bg
 • Красимира Николова Специалист ГРАО тел: 03147 / 2263 Email: novo_selo2008 @abv.bg
 • Нели Лазарова Социален работник тел: 03147 / 2262 Email: novo_selo2008 @abv.bg
 • Църква „Св. Георги” построена 1882 г.
 • Инорийски свещенник – Отец Руси Иванов
 • Параклис „Св. Лидия”
 • Аязмо
 • Кръста
 • ОУ „ Христо Смирненски”
 • Директор – Ваня Лазарова
 • ОДЗ – „Пролет”
 • Директор – Мария Дудова
 • НЧ „Св.Св. Кирил и методий”
 • Каролина Славенова/секретар-библиотекар/
 • Елена Николова/Председател на УС на НЧ/
 • Търговска комплекс
 • Изглед от автоспирката
 • Изглед от автоспирката
 • Сърцето-кръстопът
 • Зеленчуковия пазар
 • Знамето-Ново село
 • Детски Площадки
 • Детски Площадки
 • Детски Площадки
 • Детски Площадки
 • Детски Площадки
 • Изглед от Стара Река
 • Изглед от Стара Река
 • Тракийската могила
 • Тракийската могила
 • Проучванe през настоящата година от Доц. Д-р. Костадин Кисьов – Директор на регионално историческият музей, гр.Пловдив
 • Върховно Божество на Траките – БОГ ХЕРОС
 • Част от експонатите на открития „ ПРИРОДЕН МУЗЕЙ”
 • Част от експонатите на открития „ ПРИРОДЕН МУЗЕЙ”
 • Обреден камък
 • Римски мост
 • Футболен клуб „ СПАРТАК”
 • Футболен клуб „ СПАРТАК”