stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

Article Index

Село Йоаким Груево

800px-Yoakim-Gruevo-mayor

с. Йоаким Груево е самостоятелно кметство в състава на община Стамболийски, област Пловдив. По времето на турско робство името му е било  Каратаир, а през 1936година се преименува на Йоаким Груево. В България има само едно населено място с наименование „Йоаким Груево”  Селото се намира на 11км. западно от Пловдив по пътя за гр.Пещера. Землището му е равнинно и плодородно, като от запад и север го опасва р.”Въча”.
В с.Йоаким Груево е базиран Завода за безалкохолни напитки „Parti club” има още Рибовъдна ферма „Еко Фиш”, Шивашки цех, Цех за тапицерски услуги, Фирма за производство на оранжерийни  зеленчуци, две бензиностанции в източния и западния край на селото.
На разклона за гр.Перущица се намира р-т”Въча” известен в цяла та страна с хубавата си кухня и най-вече с шкембе-чорба.
Паркът за отдих се намира в центъра – обширен, чист, приятен за разходка с детска площадка и спортни уреди. Непосредствено до него са разположени НЧ”Просвета 1927”, ОДЗ”Радост” и  ОУ”Хр.Ботев”, а църквата „Св.Георги” се намира в северозападната част на селото.
Служители в кметство Йоаким Груево
       
инж. Наум   Георгиев   Нихтянов - Кмет, тел.:    03148 2260       
Донка   Койчева   Арабаджиева - Сп.”ОДАО и ф-си”, тел.:    03148 2262       
Мария  Георгиева   Кънева    СП.”ГРАО” , тел.:   03148 2261