stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

гр. Стамболийски 4210
ул.”Г.С.Раковски” 29
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

тел.: 0339 62493

факс: 0339 / 6 23 08

 

Име

Длъжност

Телефон

Георги Мараджиев

Кмет на община Стамболийски

0339 62493

Стоян Богданов

Председател на ОбС Стамболийски

0887 01 97 38

Теодора Денева

Заместник кмет

0339 62309

Любомир Марков Заместник кмет

0339 63161

Даниела Кръстева

Секретар на община

0339 62055

Йорданка Бангова

Директор на дирекция „ФСД, МДТ и АПО”

0339 62433

Мая Кирова-Петкова

Директор на Дирекция „УТ, СП, ОС, ОК, ГРАО и ОМП"

0339 62261

Бистра Гогова

Гл. счетоводител

0339 62319

Михаела Йончева-Райчинова

Главен архитект

0339 62298

Анета Петрова

Началник отдел „Местни данъци и такси”

0339 62337

Радка Томова

Главен експерт „ГРАО”

0339 63127

Павлинка Кофова

Ръководител звено „Социални услуги”

0889 30 11 18

Пенка Богданова

секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

0339 63244

 

К М Е Т С Т В А

Наум Георгиев Нихтянов

Кмет на с. Йоаким Груево

03148 2260

Иван Пиринов

Кмет на с. Куртово Конаре

03146 2250

Иван Стойчев

Кмет на с. Ново село

03147 2260

Симеон Димитров

Кмет на с. Триводици

031403 260

Подкатегории