07.10.2021г. - Решения от №147 до №161, взети с протокол №9/24.09.2021 г. на Общински съвет Стамболийски