09.09.2021г. - Решения от №115 до №146, взети с протокол №8/30.08.2021 г. на Общински съвет Стамболийски