30.07.2021г. - Решения от №99 до №114, взети с протокол №7/19.07.2021 г. на Общински съвет Стамболийски