Решения от №15 до №31, взети с протокол №2 от 22.02.2021 г. на Общински съвет Стамболийски