stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

Обяви и съобщения

10.03.2015 г.

  • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  ПО  „Околна среда, селско, водно и горско стопанство, екология, инвестиционна политика и евроинтеграция” КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ 

09.03.2015 г.

  • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ЗА МЕСЕЦ МАРТ ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО „МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЕВРОФОНДОВЕ”

10.03.2015 г.

  • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  ПО „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси” КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ 

10.03.2015 г.

  • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  ПО „Здравеопазване, аптечно дело, социална политика и трудова заетост” КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ