Обяви и съобщения

09.04.2015 г.

 • ГРАФИК на постоянна комисия по: "Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси" - общински съвет Стамболийски На 14.04.2015 г.(вторник) от 16:00 часа , административна сграда на общината , ет.2 стая No2

  ГРАФИК на постоянна комисия по:
  „Устройство на територията, строителство, архитектура, жилищна политика, транспорт и комуникации, комунална дейност, водоснабдяване и енергийно планиране и осигуряване”      - общински съвет  Стамболийски  
  На 16.04.2015 г.(четвъртък) от 16:00 часа , административна сграда на общината, ет.2 стая No2

 

09.04.2015 г.

 • ГРАФИК на постоянна комисия по: "Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси" - общински съвет Стамболийски На 14.04.2015 г.(вторник) от 16:00 часа , административна сграда на общината , ет.2 стая No2

  ГРАФИК на постоянна комисия по:
   "Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси" - общински съвет  Стамболийски
  На 14.04.2015 г.(вторник) от 16:00 часа , административна сграда на общината , ет.2 стая No2

 

06.04.2015 г.

 • ГРАФИК на постоянната комисия по: "Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове" при общински съвет Стамболийски : 14.04.2015г.(вторник) от 15:00 часа, ет.2 стая No2, административна сграда на общината.

  ГРАФИК на постоянната комисия по:

  "Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове" при общински съвет Стамболийски : 14.04.2015г.(вторник) от 15:00 часа, ет.2 стая No2, административна сграда на общината.