Обяви и съобщения

18.05.2015 г.

 • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТАМБОЛИЙСКИ ПО „Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове” ЧЕТВЪРТЪК 21.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:15 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2ГРАФИК
  НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТАМБОЛИЙСКИ ПО
  „Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове”
  ЧЕТВЪРТЪК 21.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:15 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

18.05.2015 г.

 • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси” СРЯДА 20.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2ГРАФИК
  НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ
  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО
  „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси”
  СРЯДА 20.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

23.04.2015 г.

 • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТАМБОЛИЙСКИ ПО: „Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове” ПОНЕДЕЛНИК 27.04.2015 ГОДИНА ОТ 15:45 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

  ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТАМБОЛИЙСКИ ПО:
  „Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове”
  ПОНЕДЕЛНИК  27.04.2015 ГОДИНА ОТ 15:45 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

23.04.2015 г.

 • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО: „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”  ПОНЕДЕЛНИК 27.04.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

  ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО:
   „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”
     ПОНЕДЕЛНИК  27.04.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2