Обяви и съобщения

21.04.2015 г.

 • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТАМБОЛИЙСКИ ПО„Бюджет, финанси, икономика, местниданъци и такси” ПОНЕДЕЛНИК 27.04.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

  ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТАМБОЛИЙСКИ
  ПО„Бюджет, финанси, икономика, местниданъци и такси”
  ПОНЕДЕЛНИК  27.04.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

 

21.04.2015 г.

 • ПОКАНА за сесия на общински съвет Стамболийски на 28.04.2015г. от 09:00 часа

  ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ

  ПО„Здравеопазване, аптечно дело, социална политика и трудова заетост”
  ЧЕТВЪРТЪК  23.04.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

 

09.04.2015 г.

 • ГРАФИК на постоянна комисия по: "Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси" - общински съвет Стамболийски На 14.04.2015 г.(вторник) от 16:00 часа , административна сграда на общината , ет.2 стая No2

  ГРАФИК на постоянна комисия по:
  „Устройство на територията, строителство, архитектура, жилищна политика, транспорт и комуникации, комунална дейност, водоснабдяване и енергийно планиране и осигуряване”      - общински съвет  Стамболийски  
  На 16.04.2015 г.(четвъртък) от 16:00 часа , административна сграда на общината, ет.2 стая No2

 

09.04.2015 г.

 • ГРАФИК на постоянна комисия по: "Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси" - общински съвет Стамболийски На 14.04.2015 г.(вторник) от 16:00 часа , административна сграда на общината , ет.2 стая No2

  ГРАФИК на постоянна комисия по:
   "Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси" - общински съвет  Стамболийски
  На 14.04.2015 г.(вторник) от 16:00 часа , административна сграда на общината , ет.2 стая No2