Обяви и съобщения

18.05.2015 г.

 • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО „Образование, наука, култура, етика, детски и младежки дейности, спорт, туризъм, вероизповедание, пренаименования, поддържане и опазване на културно-исторически и архитектурни паметници” ЧЕТВЪРТЪК 21.05.2015 ГОДИНА ОТ 15:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2ГРАФИК
  НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО
  „Образование, наука, култура, етика, детски и младежки дейности, спорт, туризъм, вероизповедание, пренаименования, поддържане и опазване на културно-исторически и архитектурни паметници”
  ЧЕТВЪРТЪК 21.05.2015 ГОДИНА ОТ 15:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

18.05.2015 г.

 • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТАМБОЛИЙСКИ ПО „Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове” ЧЕТВЪРТЪК 21.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:15 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2ГРАФИК
  НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТАМБОЛИЙСКИ ПО
  „Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове”
  ЧЕТВЪРТЪК 21.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:15 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

18.05.2015 г.

 • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси” СРЯДА 20.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2ГРАФИК
  НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ
  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО
  „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси”
  СРЯДА 20.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2