Обяви и съобщения

28.05.2015 г.

 • Имформация за обществени поръчки - 2014 год.

  Информация за обществени поръчки - 2015 год.

28.05.2015 г.

 • Имформация за обществени поръчки - 2014 год.

  Имформация за обществени поръчки  - 2014 год.

28.05.2015 г.

 • ОБЯВЛЕНИЕ: Дирекция „Бюро по труда Родопи” – гр. Пловдив. За вас работодатели

  ОБЯВЛЕНИЕ:
  Дирекция „Бюро по труда Родопи” – гр. Пловдив.
  За вас работодатели:

26.05.2015 г.

 • ГРАФИК  НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО:  „Обществен ред, сигурност, граждански права, молби, жалби и контрол по изпълнение на решенията на общински съвет и решенията на кмета на общината”: ЧЕТВЪРТЪК - 28.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

  ГРАФИК   НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ  ПО:

  „Обществен ред, сигурност, граждански права, молби, жалби и контрол по изпълнение на решенията на общински съвет и решенията на кмета на общината”: ЧЕТВЪРТЪК - 28.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2