stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

Обяви и съобщения

"Община Стамболийски стартира Проект „ХЪБ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ СТАМБОЛИЙСКИ“ BGLD-3.002-0021

 
"Община Стамболийски стартира Проект ХЪБ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ СТАМБОЛИЙСКИ“  BGLD-3.002-0021, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, по иПроцедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ - BGLD-3.002 на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г."
 
На 15.09.2022 (четвъртък) в сградата на Общинския съвет в гр. Стамболийски ще се проведе среща с пресата и обществеността, на която можете получите детайлна информация за проекта и да зададете своите въпроси. Ще участват Г-жа Т. Денева - заместник кмет, Г-н Одмънд Оттерщед - представител на организацията-партньор от Норвегия CROSS-CULTURAL INTRODUCTION AS, Г-н Ганчо Илиев - председател на СНЦ "Свят без граници" - партньор по проекта. Заповядайте!