17.09.2020г. - Национално преброяване'2021

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

17.09.2020г.   

Уважаеми съграждани,
Уведомявам Ви, че
вече стартира кампанията за набиране на преброители и контрольори за предстоящото през 2021г. Преброяване на населението и жилищния фонд.
В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец
.Заявленията се входират в деловодната система на общината с пълния набор от документи, включително и снимки.
За Община Стамболийски са предвидени 60 преброители и 7контрольори.
ПДРОБНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК