stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

17.09.2020г. - Национално преброяване'2021

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

17.09.2020г.   

Уважаеми съграждани,
Уведомявам Ви, че
вече стартира кампанията за набиране на преброители и контрольори за предстоящото през 2021г. Преброяване на населението и жилищния фонд.
В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец
.Заявленията се входират в деловодната система на общината с пълния набор от документи, включително и снимки.
За Община Стамболийски са предвидени 60 преброители и 7контрольори.
ПДРОБНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК