10.09.2020г. - СЪОБЩЕНИЕ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

10.09.2020г.   

СЪОБЩЕНИЕ

На 19 септември 2020 год. е Световния ден на почистването (WorldClean Up day 2020), който е инициатива на глобалното гражданско движение „Let’s Do It World”. В България това се отбелязва ежегодно чрез националната доброволческа инициатива „Да изчистим България заедно”.

         Предвид епидемичната обстановка в страната, тазгодишната кампания няма да се проведе с традиционното масово почистване, а с малки индивидуални и семейни акции за почистване на градинки и любимите места за отдих, както и облагородяване на паркове и междублокови пространства.