stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

24.07.2020г. - Пpoгpaмa „Toпълoбяд y дoмa в ycлoвиятa нa извънpeднa cитyaция – 2020 г.“ с удължен срок за пepиoдa oт 27.07.2020 г. дo 31.08.2020 г.

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "24.07.2020г.

Пpoгpaмa „Toпъл oбяд y дoмa в ycлoвиятa нa извънpeднa cитyaция – 2020 г.“
е с удължен срок за пepиoдa oт 27.07.2020 г. дo 31.08.2020 г.
Пълният текст на съобщението можете да видите ТУК