stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

21.07.2020г. - Агенция по заетостта - Национална информационна кампания

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

21.07.2020г.            

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
              Агенцията по заетостта започва поредица от събития, които са част от национална информационна кампания на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка". Всички 107 бюра по труда в страната ще посрещнат българските работодатели на открито, за да отговорят на техните въпроси за новите антикризисни мерки, които предлага Агенцията. Целта е бърза и оперативна подкрепа за бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19.В часовия диапазон от 9.30 часа до 16.00 часа на обявените в кампанията дни и на лесно достъпно място на открито, експертите от бюрата по труда ще бъдат на разположение на представителите на бизнеса за консултации във връзка с пакета ЗАЕТОСТ х 3 - проект „Заетост за теб" 

График на събитията, както и още подробности във връзка с кампанията на Агенцията по заетостта „Новите мерки по Ваша мярка", можете да видите в сайта на Агенцията по заетостта.
За община Стамболийски събитията ще се състоят,  както следва: 
НА 21 и 23 ЮЛИ от 09:30 до 16:00 часа - гр. Стамболийски пред Народно читалище "Н. Вапцаров"