stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

08.04.2020г. - Общински съвет

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

08.04.2020г. - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ

ФОРМУЛЯРИ - "КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ":

1.ФОРМУЛЯР ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА РЪКА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

2.ФОРМУЛЯР ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА КОМПЮТЪР МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК