08.04.2020г. - Общински съвет

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

08.04.2020г. - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ

ФОРМУЛЯРИ - "КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ":

1.ФОРМУЛЯР ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА РЪКА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

2.ФОРМУЛЯР ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА КОМПЮТЪР МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК