17.03.2020г. - ТСУ, съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

14.01.2020г. Община Стамболийски,обл.Пловдив на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е постъпил проект за изменение на ПУП/ПРЗ - ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБЯВЛЕНИЕТО