13.03.2020г. - ЗАПОВЕД №98/13.03.2020г.

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

13.03.2020г.  ЗАПОВЕД №98/13.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙКСИ , ОТНОСНО: ЗАПОВЕД РД-01-124 на МЗ - на Министъра на здравеопазването, във връзка с регистрирани случаи на опасно заразно заболяване  COVID-19 на територията на страната:  
ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ЗАПОВЕДТА