11.03.2020г. - ЗАПОВЕД №93/11.03.2020г.

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

11.03.2020г.  ЗАПОВЕД №93/11.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙКСИ , ОТНОСНО: На основание чл.63 от Закона за здравето, във връзка с регистрирани случаи на опасно заразно заболяване  COVID-19 на територията на страната:  
ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ЗАПОВЕДТА