27.02.2020г. - деловодство

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

Дирекция "Бюро по труда Родопи", гр. Пловдив - ОБЯВЛЕНИЕ
ОТНОСНО: Провеждане на процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица - Пълен текст на Обявлението