10.03.2015 г.


ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  ПО  „Околна среда, селско, водно и горско стопанство, екология, инвестиционна политика и евроинтеграция” КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ 

ЗА МЕСЕЦ МАРТ

ЧЕТВЪРТЪК 12.03.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

НИКОЛА ДОЧЕВ Председател на ОбС