10.03.2015 г.


ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  ПО „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси” КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ 

ЗА МЕСЕЦ МАРТ

ВТОРНИК 17.03.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

НИКОЛА ДОЧЕВ Председател на ОбС