stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

16.01.2020г. - стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

ГРАФИК за месец февруари'2020
-извършване на годишен технически преглед на селско стопанска техника от ГД "Аграрно развитие"

дата Община населено място,
фирма
място на ГТП Време на 
провеждане
Инспектори
11.02.2020 Стамболийски Стамболийски База на
БКС
от 10:00 до
12:00 часа
Гюлеметов
Узунова
Димова
12.02.2020 Стамболийски

Ново село


Триводици

Центъра
Кметството

от 10:00 до
12:00 часа

от12:00 до
13:30 часа

Гюлеметов
Узунова
Димова
13.02.2020 Стамболийски

Й. Груево


К. Конаре

Центъра


Центъра

от 10:00 до
12:00 часа

от12:00 до
13:30 часа

Гюлеметов
Узунова
Димова