stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

10.03.2015 г.


ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  ПО „Здравеопазване, аптечно дело, социална политика и трудова заетост” КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ 

ЗА МЕСЕЦ МАРТ

ПЕТЪК - 13.03.2015 ГОДИНА ОТ 14:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

НИКОЛА ДОЧЕВ Председател на ОбС