10.03.2015 г.


ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  ПО „Здравеопазване, аптечно дело, социална политика и трудова заетост” КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ 

ЗА МЕСЕЦ МАРТ

ПЕТЪК - 13.03.2015 ГОДИНА ОТ 14:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

НИКОЛА ДОЧЕВ Председател на ОбС