09.03.2015 г.


ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО „МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЕВРОФОНДОВЕ”

ЗА МЕСЕЦ МАРТ

ЧЕТВЪРТЪК 12.03.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

НИКОЛА ДОЧЕВ Председател на ОбС