27.02.2015 г.


ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ЗА МЕСЕЦ МАРТ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, ЕТИКА, ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ И АРХИТЕКТУРНИ ПАМЕТНИЦИ”

ПЕТЪК 06.03.2015 ГОДИНА ОТ 15:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

НИКОЛА ДОЧЕВ Председател на ОбС