stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

27.02.2015 г.


ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ЗА МЕСЕЦ МАРТ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, ЕТИКА, ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ И АРХИТЕКТУРНИ ПАМЕТНИЦИ”

ПЕТЪК 06.03.2015 ГОДИНА ОТ 15:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

НИКОЛА ДОЧЕВ Председател на ОбС