10.06.2015 г.

  •  ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО: „Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове” ВТОРНИК  16.06.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

    ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО:
    „Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове”
    ВТОРНИК  16.06.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2