stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

10.06.2015 г.

  • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО: „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси” ПОНЕДЕЛНИК, 15.06.2015 ГОДИНА ОТ 16:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

    ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО:
    „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси”
    ПОНЕДЕЛНИК, 15.06.2015 ГОДИНА ОТ 16:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2