10.06.2015 г.

  • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО: „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси” ПОНЕДЕЛНИК, 15.06.2015 ГОДИНА ОТ 16:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

    ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО:
    „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси”
    ПОНЕДЕЛНИК, 15.06.2015 ГОДИНА ОТ 16:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2