08.06.2015 г.

  • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО: „Здравеопазване, аптечно дело, социална политика и трудова заетост” - СРЯДА, 10.06.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

    ГРАФИК
    НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО:
    „Здравеопазване, аптечно дело, социална политика и трудова заетост” -
    СРЯДА, 10.06.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2