stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

08.06.2015 г.

kartinka obqvlenie

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Иван Атанасов - кмет на Община Стамболийски, има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на 10.06.2015 г. (сряда) от 12.00 ч. в местността Голяма пара - гр. Стамболийски, на мястото на изградената ПСОВ Стамболийски, за откриване на обектите по проект,, Канализация и ПСОВ на Община Стамболийски", финансиран с договор за БФП № DIR-51011116-СОЗб, подписан на 16.08.2012 г. между кмета на Община Стамболийски и МОСВ. На пресконференцията ще присъства и звеното за изпълнение на проекта сръководител зам.-кмета инж. Любка Маджарова и представители на фирмите-изпълнители: „ИСА 2000" ЕООД-гр. София, Консорциум „ПНД Стамболийски 2012", „Трансконсулт БГ" ООД - София, „СЕМПЕР ФОРТИС" ООД, ОБЕДИНЕНИЕ „ УПРАВЛЕНИЕ СТАМБОЛИЙСКИ 2012", „Хермес Медна Адвертайзинг анд консултингс" ЕООД - гр. Пловдив, както и представители на асоциирания партньор по проекта „Водоснабдяване и Канализация "ЕООД-гр. Пловдив.

Суважение,

Иван Атанасов - кмет на Община Стамболийски

За контакти:
инж. Любка Маджарова - зам. кмет и Председател на ЗИП,  тел.: 0339 62309, E-mail:stamboliyski@mailorbitelbg, Факс: 0339 62308

 

Община Стамболийски има удоволствието да Ви покани на „Откриване на обектите" по проект „Канали­зация и ПСОВ на Община Стамболийски, която ще се проведе на 10.06.2015 г. (сряда ) от 13.00 ч. в месността Голяма пара — гр. Стамболийски. Участие ще вземат кметът на общината г-н Иван Атанасов, зам.-кметът инж. Любка Маджарова, зам.-кметът Руско Русев, представители на УО и МЗ на „ОПОС 2007-2013", предс­тавители на звеното за управление на проекта, представители на фирмите-изпълнителки, гости от съседните общини и Областна администрация. Официалната церемония е във връзка със приключване на строителни­те дейности по проект № DIR-51011116-15-51 „Канализация и ПСОВ на Община Стамболийски", финан­сиран по „Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 п", съфинансиран от Европейския съюз, чрез Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република България. Общата стойност на проекта е 39 636 085 лв. Изпълнение на проекта допринесе за изграждане на устойчива система за отвеждане на отпадъчните води в Община Стамболийски, чрез поетапно доизграждане на канализация в град Стамболийски и село Йоаким Груево, довеждащи колектори до ПСОВ за община Стамболийски, както и за повишаване на ка­чеството на съществуващите ВиК услуги и намаляване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води в съответствие с практиките и политиките на ЕС, за изпълнение на изискванията на Директива 91 /271 /ЕИО и в контекста на Приоритетна ос 1 на „ОПОС 2007-2013 г.".  Водоснабдяване и Канализация" ЕООД Пловдив е асоцииран партьор по проекта и от 01.06.2015 г. прие за експолатация новоизградената инфраструктура.

Иван Атанасов - кмет на Община Стамболийски

За контакти: инж. Любка Маджарова - зам. кмет и ръководител наЗИП, тел.: 0339 62309,
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Факс: 0339 62308
Интернет адрес на „ОПОС 2007-2013 г.": Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.