stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

20.05.2022 - Обява(конкурс)

Конкурс за длъжността директор на дирекция „устройство на територията, стопанска политика, общинска собственост, образование и култура, грао, омп“ на община Стамболийски --> тук