26.05.2015 г.

  • ГРАФИК   НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ  ПО:   „Обществен ред, сигурност, граждански права, молби, жалби и контрол по изпълнение на решенията на общински съвет и решенията на кмета на общината”: ЧЕТВЪРТЪК - 28.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

    ГРАФИК   НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ  ПО:

    „Обществен ред, сигурност, граждански права, молби, жалби и контрол по изпълнение на решенията на общински съвет и решенията на кмета на общината”: ЧЕТВЪРТЪК - 28.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2