18.05.2015 г.

  • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО „Образование, наука, култура, етика, детски и младежки дейности, спорт, туризъм, вероизповедание, пренаименования, поддържане и опазване на културно-исторически и архитектурни паметници” ЧЕТВЪРТЪК 21.05.2015 ГОДИНА ОТ 15:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2ГРАФИК
    НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО
    „Образование, наука, култура, етика, детски и младежки дейности, спорт, туризъм, вероизповедание, пренаименования, поддържане и опазване на културно-исторически и архитектурни паметници”
    ЧЕТВЪРТЪК 21.05.2015 ГОДИНА ОТ 15:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2