18.05.2015 г.

  • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТАМБОЛИЙСКИ ПО „Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове” ЧЕТВЪРТЪК 21.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:15 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2ГРАФИК
    НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТАМБОЛИЙСКИ ПО
    „Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове”
    ЧЕТВЪРТЪК 21.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:15 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2