stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

18.05.2015 г.

  • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТАМБОЛИЙСКИ ПО „Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове” ЧЕТВЪРТЪК 21.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:15 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2ГРАФИК
    НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТАМБОЛИЙСКИ ПО
    „Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове”
    ЧЕТВЪРТЪК 21.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:15 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2