18.05.2015 г.

  • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси” СРЯДА 20.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2ГРАФИК
    НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ
    КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО
    „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси”
    СРЯДА 20.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2