stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

18.05.2015 г.

  • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси” СРЯДА 20.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2ГРАФИК
    НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ
    КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО
    „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси”
    СРЯДА 20.05.2015 ГОДИНА ОТ 16:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2