23.04.2015 г.

  • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТАМБОЛИЙСКИ ПО: „Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове” ПОНЕДЕЛНИК  27.04.2015 ГОДИНА ОТ 15:45 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

    ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТАМБОЛИЙСКИ ПО:
    „Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове”
    ПОНЕДЕЛНИК  27.04.2015 ГОДИНА ОТ 15:45 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2