23.04.2015 г.

 • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО: „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”  ПОНЕДЕЛНИК 27.04.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

  ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО:
   „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”
     ПОНЕДЕЛНИК  27.04.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2