stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

23.04.2015 г.

 • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО: „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”  ПОНЕДЕЛНИК 27.04.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

  ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО:
   „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”
     ПОНЕДЕЛНИК  27.04.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2