stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

21.04.2015 г.

  • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТАМБОЛИЙСКИ ПО„Бюджет, финанси, икономика, местниданъци и такси” ПОНЕДЕЛНИК  27.04.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

    ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТАМБОЛИЙСКИ
    ПО„Бюджет, финанси, икономика, местниданъци и такси”
    ПОНЕДЕЛНИК  27.04.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2