21.04.2015 г.

  • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТАМБОЛИЙСКИ ПО„Бюджет, финанси, икономика, местниданъци и такси” ПОНЕДЕЛНИК  27.04.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

    ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТСТАМБОЛИЙСКИ
    ПО„Бюджет, финанси, икономика, местниданъци и такси”
    ПОНЕДЕЛНИК  27.04.2015 ГОДИНА ОТ 16:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2