21.04.2015 г.

  • ПОКАНА за сесия на общински съвет Стамболийски на 28.04.2015г. от 09:00 часа

    ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ

    ПО„Здравеопазване, аптечно дело, социална политика и трудова заетост”
    ЧЕТВЪРТЪК  23.04.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2