stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

21.04.2015 г.

  • ПОКАНА за сесия на общински съвет Стамболийски на 28.04.2015г. от 09:00 часа

    ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ

    ПО„Здравеопазване, аптечно дело, социална политика и трудова заетост”
    ЧЕТВЪРТЪК  23.04.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2