stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

09.04.2015 г.

  •  ГРАФИК на постоянна комисия по:  "Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси" - общински съвет  Стамболийски На 14.04.2015 г.(вторник) от 16:00 часа , административна сграда на общината , ет.2 стая No2

    ГРАФИК на постоянна комисия по:
    „Устройство на територията, строителство, архитектура, жилищна политика, транспорт и комуникации, комунална дейност, водоснабдяване и енергийно планиране и осигуряване”      - общински съвет  Стамболийски  
    На 16.04.2015 г.(четвъртък) от 16:00 часа , административна сграда на общината, ет.2 стая No2