09.04.2015 г.

  •  ГРАФИК на постоянна комисия по:  "Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси" - общински съвет  Стамболийски На 14.04.2015 г.(вторник) от 16:00 часа , административна сграда на общината , ет.2 стая No2

    ГРАФИК на постоянна комисия по:
     "Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси" - общински съвет  Стамболийски
    На 14.04.2015 г.(вторник) от 16:00 часа , административна сграда на общината , ет.2 стая No2