stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

Търгове и конкурси

29.07.2022 - Заповед №283/29.07.2022 г. - Откриване на процедура за провеждане на търг

22.10.2021 ЗАПОВЕД ЗА КОНКУРС № 347/18.10.2021 г.

19.07.2021 ЗАПОВЕД ЗА СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГ № 236/19.07.2021 г.

22.06.2021- ЗАПОВЕД ЗА СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГ № 211/21.06.2021 г.

21.06.2021 - ЗАПОВЕД ЗА ТЪРГОВЕ № 208/18.06.2021

25.05.2021 - ЗАПОВЕД ЗА ТЪРГ 

10.05.2021 - ОБЯВЛЕНИЕ

14.01.2021 - Процедура за избор на изпълнител за кредитна институция.

 3.Образци

21.12.2020 - ОБЯВЛЕНИЕ

23.11.2020г. - Заповед№ 360/20.11.2020 г. - Откриване на процедура за провеждане на търг
12.10.2020г.
-
Заповед318/09.10.2020 г. за определяне на спечелил търг
15.09.2020г.
- Заповед№ 300/14.09.2020 г. - ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на Заповед № 245/01.07.2020 г.
10.09.2020г. - Заповед№ 296/09.09.2020 г. - Откриване на процедура за провеждане на търг
24.08.2020г. СПИСЪК - допуснати и недопуснати кандидати на конкурс за длъжност "ЮРИСКОНСУЛТ" 
07.08.2020г.
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ОБЯВЯВА конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ - ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБЯВЛЕНИЕТО

24.06.2020г.
- ЗАПОВЕД 235/11.06.2020г - Откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

03.06.2020г.
СПИСЪК - допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност "СЕКРЕТАР на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) на Община Стамболийски"

26.05.2020г. 
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ОБЯВЯВА конкурс за избор на УПРАВИТЕЛ на „Медицински център I – Стамболийски” ЕООД, гр. Стамболийски, при следните условия: ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБЯВЛЕНИЕТО

14.05.2020г.
-
Община Стамболийски обявява конкурс за длъжността: 
"СЕКРЕТАР на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) на Община Стамболийски"- ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

08.05.2020г. - 1. ЗАПОВЕД 176/08.05.2020- Определяне на спечелил публичен търг
                       2. ЗАПОВЕД 177/08.05.2020- Определяне на спечелил публичен търг

30.04.2020г.
- ЗАПОВЕД 159/30.04.2020г. - Определяне на спечелели публични търгове.

10.04.2020г.

1.ЗАПОВЕД 140/10.04.2020г. - Откриване на процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост.
   ОБЯВЛЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД 140/10.04.2020г.
2.ЗАПОВЕД 139/10.04.2020г.- Откриване на процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост.
   ОБЯВЛЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД 139/10.04.2020г.

06.04.2020г. - ЗАПОВЕД 132/02.04.2020г. - Откриване на процедура за провеждане на публични търгове.

20.03.2020г. - ЗАПОВЕД 111/20.03.2020г. - Определяне на спечелели публични търгове.

19.03.2020г. - ЗАПОВЕД 108/19.03.2020г. - Закриване на процедура за провеждане на публичен търг19.03.2020г.

17.03.2020г. - ЗАПОВЕД 90/10.03.2020г. - Откриване на процедура за провеждане публичен търг

13.02.2020г. - ЗАПОВЕД 51/13.02.2020г. - откриване на процедура за провеждане на публични търгове

24.01.2020г. ЗАПОВЕД 31/24.01.2020г. - За спечелени търгове

18.12.2019г.
ЗАПОВЕД418/10.12.2019г.- откриване на процедура за провеждане на публични търгове

06.11.2019г.
ОБЯВА - СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТ "ЮРИСКОНСУЛТ"

09.10.2019г. - ЗАПОВЕДИ за определяне на заявители по схема "Училищен плод" и Училищно мляко"за детски градини, както следва:
1. ДГ "Райна Княгиня''

2.ДГ "Звънче"

3.ДГ "Искра"

4.ДГ "Слънце"

5.ДГ "Радост"

6.ДГ "Пролет"

7.ДГ "Детски рай"

8.ДГ "Изворче"

01.10.2019г
- ОБЯВЛЕНИЯ за откриване на процедури за избор на заявители по схема "Училищен плод" и Училищно мляко"за детски градини, както следва:                        

1.ДГ "Райна Княгиня"

2.ДГ "Звънче"

3.ДГ "Искра"

4.ДГ "Слънце"

5.ДГ "Радост"

6.ДГ "Пролет"

7.ДГ "Детски рай"

8.ДГ "Изворче"

02.092019г.
-ЗАПОВЕД№286/02.08.2019г. за определяне на спечелили търгове

21.08.2019г.
- КОНКУРС за длъжност "Главен архитект" - СПИСЪК на допуснати и недопуснати

01.07.2019г.
- ОБЯВА - Конкурс за длъжност "Главен архитект"

24.07.2019г.
- ЗАПОВЕД №244/24.07.2019 - откриване на процедура за провеждане на търгове

04.07.2019г.
- ЗАПОВЕД 222/03.07.2019 - за определяне на спечелили търгове

05.06.2019г.
- ЗАПОВЕД 193/05.06.2019г- откриване на процедура за провеждане на търгове

11.04.2019г.
- ЗАПОВЕД 119/10.04.2019г. -  Относно ЗАПОВЕД 107/01.04.2019г.

03.04.2019г.
- ЗАПОВЕД 107/01.04.2019г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове

12.03.2019г.
- ОБЯВА ЗА РАБОТА -  "Община Стамболийски търси да назначи медецински сестри в детска градина и детска ясла"

07.03.2019г.

1. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА - "Общински съвет Стамболийски обявява процедура по номинация за избор на  обществен посредник на община Стамболийски."  

2. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на Община Стамболийски

13.02.2019г.
-
ЗАПОВЕД 48/13.02.2019г. за зспечелени търгове

25.01.2019г.
- СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за ДЛЪЖНОСТ Н-К ОТДЕЛ Стопанска политика, общинска собственост, образование и култура(по заместване).

15.01.2019г.
- ЗАПОВЕД 15/11.01.2019г.
- ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА за провеждане на публини търгове
 
08.01.2019г.
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ - Н-К ОТДЕЛ Стопанска политика, общинска собственост, образование и култура (по заместване)

28.12.2018г. ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

1.Аниматор в социално предприятие
- ОБЯВА
2.Образци на документи за подаване - ЗА САМОРЪЧНО ПОПЪЛВАНЕ: ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК
3.Образци на документи за подаване - ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА КОМПЮТЪР: ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК

20.11.2018г.
- ЗАПОВЕД 504/20.11.2018г. за спечелени търгове


30.10.2018г. ОБЯВИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

1.Социален предприемач – управител на социално предприятие - ОБЯВА

2.Аниматор в Социално предприятие - ОБЯВА

3.Счетоводител в Социално предприятие - ОБЯВА

4.Рецепционист в Социално предприятие - ОБЯВА

5.Хигиенист в Социално предприятие - ОБЯВА

6.Общ работник в Социално предприятие - ОБЯВА

7.Пазач-невъоръжена охрана в Социално предприятие - ОБЯВА

8.Работник, поддръжка в Социално предприятие - ОБЯВА

9.Образци на документи за подаване -  ЗА САМОРЪЧНО ПОПЪЛВАНЕ: ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ ТУК

10.Образци на документи за подаване - ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ КОМПЮТЪР: ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ ТУК

24.10.2018г. Заповед No467/18.10.2018г. за провеждане на публични търгове
13.07.2018г.

- КОНКУРС 
за избор на УПРАВИТЕЛ на „Многопрофилна болница за продължително
лечение и рехабилитация - Стамболийски" ЕООД
- ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурса - ОБРАЗЕЦ

29.06.2018г. ЗАПОВЕД No347/29.06.2018г. за резултати от публични търгове


29.06.2018г.
- СЪОБЩЕНИЕ,

до всички участници в ПРОЦЕДУРА 'Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосточен заем на община Стамболийски'
21.06.2018г.

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА:
1. ПРОЦЕДУРА - 'Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на община Стамболийски'
2. Образци на документ за кандидатстване
3. 18.08.2018г. ПРОТОКОЛ на комисията за разглеждане не офертите и класиране на участниците

08.06.2018г.
- ЗАПОВЕД 326/04.06.2018г. - откриване на процедура за публични търгове

04.06.2018г.
- ЗАПОВЕД 326/04.06.2018г. - за резултати от публични търгове
 
26.04.2018г.
- ЗАПОВЕД 289/26.04.2018г. - откриване на процедура за публични търгове

28.03.2018г.
- ЗАПОВЕД №260/28.03.2018г - за определяне на спечелил публичен търг

13.03.2018г.
- ЗАПОВЕД №241/13.03.2018г - за закриване на търгове

08.03.2018г.
-
ЗАПОВЕД №225/06.03.2018г. -откриване на процедура за публични търгове 
22.02.2018г.-
ЗАПОВЕД
№213/20.02.2018г. -откриване на процедура за публични търгове 

19.02.2018г. -
ЗАПОВЕД
№211/16.02.2018г. за определяне на спечелил публичен търг

16.01.2018г.-
ЗАПОВЕД №88/16.01.2018г. за публични търгове

11.01.2018г.
- КОНКУРС за длъжност Р-Л НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРШЕН ОДИТ

15.12.2017г.
- ЗАПОВЕД №460/13.12.2017г. за определяне на спечелил публичен търг

27.11.2017г.
СПИСЪК на допуснати и недопуснати до конкурс

14.11.2017г.
- ЗАПОВЕД №411/14.11.2017г. за публичен търг

08.11.2017г.
-КОНКУС за длъжност "Стажант-одитор"
 
08.11.2017г.
- ЗАПОВЕД №393/06.11.2017г. за определяне на спечелил публичен търг

10.10.2017г.
- ЗАПОВЕД№361/10.10.2017г. за откриване на процедура за публичен търг с явно наддаване

03.10.2017г.
- ЗАПОВЕД
№356/29.09.2017г. за определяне на спечелил публичен търг

01.09.2017г.
-
ЗАПОВЕД №340/01.09.2017г. , откриване на процедура за провеждане на публични търгове

22.08.2017г.
Управителят на „Медицински център І Стамболийски“– ЕООД откри публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

10.08.2017г. - СПИСЪК на допуснати и недопуснати до конкурс

27.07.2017г. КОНКУРС по документи и интервю

24.07.2017 г.
ЗАПОВЕД
№282/24.07.2017г. - за определяне на спечелили публични търгове съгласно ЗАПОВЕД №245/26.06.2017г.

03.07.2017г.
ЗАПОВЕД №245/26.06.2017г. - "Откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване"

01.06.2017г.
ЗАПОВЕД
№207/01.06.2017г. за определяне на спечелили публични търгове съгласно ЗАПОВЕД №181/11.05.2017г.

11.05.2017г.
- ЗАПОВЕД
№181/11.05.2017г. "... Откривам процедура за провеждане на публични търгове ... "

02.05.2017 г. - Конкурс за длъжност Главен специалист "Служител по сигурността на информацията, Отбранително мобилизационна подготовка и Гражданска защита”
11.04.2017 г,
- СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност "Стажант-одитор"

28.03.2017 г.
- КОНКУРС за длъжност  "Стажан-одитор"

08.03.2017г.
- ЗАПОВЕД No97/07.03.2017
г. за определяне на спечелил търг

22.02.2017г. ЗАПОВЕД No76/22.02.2017
г. за закриване на търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

15.02.2017г. ЗАПОВЕД No46/07.02.2017г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем

14.02.2017г. СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност
"Инспектор - Събиране, Контрол и Ревизии" в отдел МДТ

26.01.2017г.
ЗАПОВЕД
No30/25.01.2017г. за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем

26.01.2017г.
КОНКУРС за длъжност "Инспектор- "Събиране, Контрол и Ревизии"" в отдел "Мес
тни данъци и такси"
(МДТ)
18.01.2017г.
ЗАПОВЕД 24/18.01.2017г. за определяне на спечелил търг с явно наддаване за продажба на имот

22.12.2016

1. ЗАПОВЕД 448/21.12.2016г. на кмета на община Стамболийски
2. ЗАПОВЕД 460/22.12.206г. на кмета на община Стамболийски

15.12.2016 -
СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати - конкурс за длъжността "Юрисконсулт на Община
Стамболийски" за заместване на отсъстващ титуляр

07.12.2016 - СПИСЪК  НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ“
24.11.2016
- ЗАПОВЕД 406/21.11.2016 за търг с явно наддаване

24.11.2016 -
ОБЯВА. конкурс за длъжността
"Юрисконсулт на Община Стамболийски" за заместване на отсъстващ титуляр
21.11.2016г. - ОБЯВА. Конкурс за длъжността "Секретар на Община Стамболийски
"
16.11.2016г. ЗАПОВЕД 395/16.11.2016
г.

31.10.2016
- СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността "Директор с пълен норматив преподавателска работа на ДГ "Слънце", гр. Стамболий
ски

20.10.2016г.
- ЗАПОВЕД 370/20.10.2016 - Откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно надаване

28.09.2016г. -
ЗАПОВЕД334/28.09.2016г. за определяне на спечелил търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

16.09.2016г.
-ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ОБВВЯВА КОНКУРС за длъжността "Директор с пълна норма преподавателска работа на общинска детска градина "Слънце"

15.09.2016г. -
СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността "СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР"
15.09.2016г.
- СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжнос
тта "НАЧЛНИК ОТДЕЛ "СП, ОС и ОК"
12.09.2016г.
- ЗАПОВЕД 294/09.09.2016г. , откриване на процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА на общински имот.
10.09.2016г.
- ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на Управител на „Медицински център I - Стамболийски“ ЕООД

31.08.2016г. - ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ОБЯВЯВА конкурс за длъжността СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР
31.08.2016 г.
- ЗАПОВЕД 285/31.08.2016 за определяне на спечелил публичен търг с явно наддаване, съгласно ЗАПОВЕД 228/20.07.2016г.
26.08.2016г
- ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ОБЯВЯВА конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "СП , ОС и ОК "

04.08.2016г.
- ЗАПОВЕД 228/20.07.2016г. - Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване . .
.
28.07.2016г.
- ЗАПОВЕД 233/28.07.2016 - ОБЯВЯВАНЕ на резултат от търг с явно на
ддаване за отдаване под наем за срок от 10 години

27.07.2016 г.
- ЗАПОВЕД 232/26.07.2016 - ОБЯВЯВАНЕ на резултат от публично опове
стен конкурс, съгласно Заповед 203/21.06.2016 на кмета на община Стамболийски


02.07.2016г. 
- СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкусрс за длъжността "Главен архитект на община Стамболийски"


21.06.2016 г.

1. ЗАПОВЕД 203/21.06.2016г. - " . . . процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10(десет) години . . . ". . . "
2. ЗАПОВЕД 204/21.06.2016г. -"... откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10(десет) години . .
"

21.06.2016 г.
- СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност "Старши счетоводител"

16.06.2016 г. -
ОБЯВА -
конкурс за длъжност "Главен архитект на община Стамболийски"

14.06.2016 г.
- СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност
"Началник на отдел ФСД и Главен счетоводител на Община Стамболийски"

06.06.2016 г. - ОБЯВА - конкурс за длъжността "Старши Счетоводител на Община
Стамболийски"

03.06.2016 г. - Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност "Директор на Дирекция "Финансово-счетоводни дейности, Местни данъци и такси и Административно-правно обслужване" /ФСД, МДТ и АПО/ - Община Стамболийски"


02.06.2016 г.
- КОНКУРС за избор на управител на "Многопрофилна болница за продължително лечение Стамболийски" ЕООД

27.05.2016г.
- Заповед N174/26.05.2016г. на кмета на община Стамболийски за обявяване на резултат от търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

27.05.2016г. - На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите - ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ОБЯВЯВА конкурс за длъжността "Началник на отдел ФСД и Главен счетоводител на Община Стамболийски"

19.05.2016 -  На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед      №163/17.05.2016 год. на Кмета на Община Стамболийски  ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ОБЯВЯВА конкурс за длъжността Директор на Дирекция "Финансово-счетоводни дейности, Местни данъци и такси и Административно-правно обслужване" /ФСД, МДТ и АПО/ - Община Стамболийски


20.04.2016г. - ЗАПОВЕД No115/14.04.2016г. за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

15.04.2016г. -
СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за участие в кокурс за за длъжност "Секретар на община Стамболийски"

18.03.2016 г. - Община Стамболийски обявява конкурс за длъжно
ст "Секретар на община Стамболийски"


17.02.2016г. - ЗАПОВЕД 62/17.02.2016
г. за определяне на спечелил публичен търг


28.01.2016г. - ЗАПОВЕД No 30/25.01.2016г. за провеждане на търг с явно
надаване


21.12.2015г. -
ЗАПОВЕД No410/21.12.205

24.11.2015 г. - ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на общински имот