stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

Данъци и такси

Формуляри и образци на документи  
(Секцията е в процес на разработване)

БАНКОВА СМЕТКА:
Интернешънъл Асет Банк, клон Пазарджик;офис Стамболийски.
IBAN:BG61IABG70963100154000;
BIC:IABGBGSF

Заповед№ 362/30.10.2020r.
Заповед№ 327/19.10.2020r.

02.01.2019г. - НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци  за превозни средства.

Още по темата можете да намерите на: http://stamb.info/index.php/home-2/home-7

Заповед 474/29.10.2018r.


СПРАВКА - ПРОВЕРКА на задължения в "Местни данъци и такси", община Стамболийски

НЯМА ПРОМЯНА В ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ЗА 2017 ГОД. СПРЯМО 2016 ГОД.


Заповед №
382/25.10.2017r.


15.09.2017г. - СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

ФОРМУЛЯРИ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ОБРАЗЕЦ на Декларация по чл.17А от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стамболийски
ОБРАЗЕЦ на Декларация по чл.17Б от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стамболийски

14.02.2022г. - СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК
14.02.2022г. - СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК
14.02.2022г. - СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК
01.06.2021г . - СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК
01.06.2021г . - СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК
01.06.2021г 
. - СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК
31.03.2017г
.
- СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

18.11.2016г
. - СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

19.10.2016г
. - СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК
13.10.2016 г.
- СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК
10.06.2016 г. - ОБЯВЛЕНИЕ по чл.214, ал.1 от ДОПК

02.06.2016г. - ОБЯВЛЕНИЕ по чл.214, ал.1 от ДОПК

Списък на длъжници по чл.32, ал.4 от ДОПК
с. Куртово Конаре
с. Ново село
с. Триводици
с. Йоаким Груево

  • Нормативна база
  • Съобщения и обяви
  • Банкова сметка и кодове за вид плащане