stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

Бюджет и финанси

 
10.04.2022г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
8.Отчет финансиране на капиталови разходи
 
 
18.04.2022 - Бюджет ОС Стамболийски 2022
 
10.03.2022г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
8.Отчет финансиране на капиталови разходи
 
10.02.2022г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
8.Отчет финансиране на капиталови разходи
 
 
10.01.2022г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
 
10.12.2021г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
 
10.11.2021г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
 
 
 
10.10.2021г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
 
10.09.2021г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
 
10.08.2021г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
 
28.07.2021г. - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
7.Отчет финансиране на капиталови разходи
 
10.07.2021г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
 
10.06.2021г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
 
10.05.2021г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
 
26.04.2021г. - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
 
10.04.2021г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
 
 
10.03.2021г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
 
 
10.02.2021г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
 
 
 
 
04.03.2021г - Начален план на бюджета на Община Стамболийски за 2021 година
 
10.01.2021г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
 
 
 
 
10.12.2020г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение

 

 

26.10.2020г. - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС- КСФ


10.10.2020 - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.Отчет за касово изпълнение
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

10.09.2020г.
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения 

10.09.2020. ПЛАН И ОТЧЕТ на бюджета за 2019г. 


10.08.2020г. - 
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

25.07.2020г. - ТРИ
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ

10.07.2020г. - 
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

10.06.2020г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

12.02.2020г. - РЕШЕНИЕ Nr2/31.01.2020г. на общински съвет Стамболийски за приемане на БЮДЖЕТ'2020
12.02.2020г. - БЮДЖЕТ'2020

11.09.2019г.
- РЕШЕНИЕ Nr81/26.08.2019г. за приемане на окончателния годишен план и отчет на БЮДЖЕТА за 2018г.

08.02.2019г.
- РЕШЕНИЕ Nr2/28.01.2019г. на общински съвет Стамболийски за приемане на БЮДЖЕТ'2019
08.02.2019г. - БЮДЖЕТ'2019

09.02.2018г. - РЕШЕНИЕ 7/29.01.2018г. на общински съвет Стамболийски за приемане на БЮДЖЕТ'2018

09.02.2018г. - БЮДЖЕТ'2018

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017г.


19.03.2019г. - СПРАВКА за предоставените на превозвачи средства за компенсиране на извършени безплатни пътувания за 2018г.

11.11.2019 - ПРОЕКТ - "ПЛАН-СМЕТКА за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане . . . "
06.03.2020г. - СПРАВКА за предоставените на превозвачи средства за компенсиране на извършени безплатни пътувания за 2019г.
19.03.2020г. - Справка за предоставените на превозвачи средства за компенсиране на извършените безплатни пътувания за 2020г.


10.05.2020г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения


28.04.2020г. - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ

10.04.2020г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения


10.03.2020г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

28.02.2020г. - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ

10.02.2020г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

10.01.2020г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

10.12.2019г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

10.11.2019г.- МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

07.11.2019 - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ


10.10.2019г. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към СЕПТЕМВРИ'2019

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА 
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.
Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения


10.09.2019г. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към август'2019
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА 
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.
Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

10.08.2019г. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към юли'2019
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-РА 
4.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметкита за средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

25.07.2019г. - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чуждисредства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметките и средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметките и средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение на сметките и средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение на сметките и средства от ЕС-КСФ

10.07.2019г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към юни'2019
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение  на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение  на сметките и средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение  на сметките и средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълнение  на сметките и средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълнение  на сметките и средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

10.06.2019г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към май'2019
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметки и средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметки и средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълненение на сметки и средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълненение на сметки и средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочени вземания и задължения

10.05.2019г.
- МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към април'2019
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметки и средства от ЕС-РА
4.Отчет за касово изпълнение на сметки и средства от ЕС-ДЕС
5.Отчет за касово изпълненение на сметки и средства от ЕС-ДМП
6.Отчет за касово изпълненение на сметки и средства от ЕС-КСФ
7.Справка за просрочени вземания и задължения

03.05.2019г.
- ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
1. Отчет за касово изпълнение на бюджета
2. Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства - К33
3. Отчет за касово изпълнение на сметките  средства от ЕС - РА
4. Отчет за касово изпълнение на сметките  средства от ЕС - ДЕС
5. Отчет за касово изпълнение на сметките  средства от ЕС - ДМП
6. Отчет за касово изпълнение на сметките  средства от ЕС - КСФ

10.04.2019г.
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към март'2019
1. Отчет за касово изпълнение на бюджета
2. Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди стедства - К33
3. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА
4. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС
5. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДМП
6. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ
7. Справка за просрочените вземания и задължения

10.03.2019г.
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към февруари'2019
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

10.02.2019г.
- МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към януари'2019
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

11.01.2019 - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към декември'2018
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета - 1.B1_2016_3_6614.xls
2.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства - 2.IB1_2016_3_6614_K33. xls
3.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА - 3.IB1_2016_3_6614_RA. xls
4.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС - 4.IB1_2016_3_6614_DES. xls
5.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП - 5.IB1_2016_3_6614_DMP. xls
6.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ - 6.IB1_2016_3_6614_KSF. xls
7.
Справка за просрочените вземания и задължения - 7.Prosrochia_2016_3_6614. xls


10.12.2018г. - МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към ноември'2018
1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства - К33
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4. Отчет за касово изпълнение
на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.
Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.
Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения


10.11.2018г. - МЕСЕЧEН ОТЧЕТ за касово изпълнение към октомври'2018г.

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средстваК33
3.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз(ЕС) - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - КСФ
7.Справка за просрочените вземания и задължения

31.10.2018г. - Тримесечен отчет за касово изпълнение
1.
Отчет за касово изпълнение на бюджета - 1.B1_2016_3_6614.xls
2.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства - 2.IB1_2016_3_6614_K33. xls
3.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА - 3.IB1_2016_3_6614_RA. xls
4.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС - 4.IB1_2016_3_6614_DES. xls
5.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП - 5.IB1_2016_3_6614_DMP. xls
6.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ - 6.IB1_2016_3_6614_KSF. xls

10.10.2018г. - МЕСЕЧН ОТЧЕТ за касово изпълнение към септември'2018г.

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства-К33
3.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
6.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
7.
Справка за просрочените вземания и задължения

10.09.2018г. - МЕСЕЧЕН отчет за касово изпълнение към август'2018г.

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средстваК33
3.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз(ЕС) - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ДМП
6.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - КСФ
7.
Справка за просрочените вземания и задължения

10.08.2018г. - МЕСЕЧЕН отчет за касово изпълнение към месец юли 2018г.
1. Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства - К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от Евопейския съюз(ЕС) - РА
4. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС
5. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДМП
6. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ
7. Справка за просрочените вземания и задължения

10.07.2018г. - Месечен отчет за касово изпълнение към месец юни 2018г.
1. Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства - К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от Евопейския съюз(ЕС) - РА
4. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС
5. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДМП
6. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ
7. Справка за просрочените вземания и задължения

10.07.2018г. - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение към месец юни 2018г.
1. Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства - К33
3.Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от Евопейския съюз(ЕС) - РА
4. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС
5. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДМП
6. Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ

10.06.2018г. - Месечен отчет за касово изпълнение към месец май 2018г.

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета
2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства - K33
3.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
4.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
5.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП