05.02.2021

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.
Операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“
BG05FMOP001-5.001 за периода от 01.01.2020г. до периода 26.04.2021г

1. СПИСЪК - класирани лица по програмата
2. СПИСЪК - класирани и чакащи
3. СПИСЪК - некласирани