stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

ВРЪЗКИ – ПРЕПРАТКИ, СВЪРЗАНИ С ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

Култура http://chitalishtekkonare.com  -  НЧ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 1897” – КУРТОВО КОНАРЕ

  http://www.kurtovokonare.com – "КУРТОВО КОН@РЕ В МИНАЛОТО С ЛИНК КЪМ БЪДЕЩЕТО" - Програма "Глоб@ни библиотеки"

Отдел "ТСУ" - 0878874474