ВРЪЗКИ – ПРЕПРАТКИ, СВЪРЗАНИ С ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

Култура http://chitalishtekkonare.com  -  НЧ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 1897” – КУРТОВО КОНАРЕ

  http://www.kurtovokonare.com – "КУРТОВО КОН@РЕ В МИНАЛОТО С ЛИНК КЪМ БЪДЕЩЕТО" - Програма "Глоб@ни библиотеки"