stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

Здраве  

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 СТАМБОЛИЙСКИ” ЕООД

гр. Стамболийски, ул. “Дунав” № 43, тел: 0339/6 22 97

1„МЦ 1 Стамболийски” ЕООД е преобразувано през 1999г. лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, наследник на бившата поликлиника в града.

В Центъра работят 14 лекари – специалисти по следните 12 специалности:

Кардиология, Ендокринология, Неврология, Акушеро – гинекология, Детски, Кожно – венерически, Ушно – носно – гърлени и Очни болести, Хирургия, Ортопедия и травматология, Урология и Психиатрия.

Специалистите, почти всички с дългогодишен опит по специалността си по ГРАФИК, извършват:

    Амбулаторно – консултативни прегледи в кабинетите и при необходимост по домовете на болните. Преглеждат се както здравно осигурени, така и неосигурени лица, които заплащат за услугата по ценоразпис на лечебното заведение. Здравно осигурените лица се приемат след представяне на направление от личния си лекар.
    Амбулаторни манипулации – общи, хирургични, урологични, инжекции, обработка на рани, превръзки, гипс, поставяне и смяна на катетър и др.
    Малки хирургични интервенции от различните специалности.
    Освидетелствуване от лекарска консултативна комисия /ЛКК/ за продължаване на отпуск поради временна неработоспособност /с болничен лист/ или представяне на ТЕЛК /с протокол/.
    Издаване на медицински свидетелства за работа, водачи на МПС, брак и др.
    Водене на женска консултация от специалистите към АГ кабинет.
    Водене на диспансерен учет на болните нуждаещи се от диспансеризация.

Повечето кабинети работят на график сутрин /голяма част от лекарите са на ½ щат/. Следобедно работно време имат един от дерматовенеролозите и ортопедо – травматолога.

Лекарската консултативна комисия заседава всеки ден от 10 до 12 часа. Освидетествуването на нуждаещите се извършва след предварително записване при председателя на комисията.

В Центъра, като наематели, се помещават и работят още стоматолози, общо практикуващи лекари, фармацевти и зъботехник. В помещенията му има разкрит магазин за пособия за инвалиди, както и оптически магазин.

Всеки нуждаещ се от специализирана медицинска помощ може свободно да избере нужният му специалист с направление от личния си лекар или срещу символично заплащане.

За информация за специалистите от Центъра: Регистратура и Управител тел: 0339/ 62297.

"Многопрофилна болница за продължително лечение" Стамболийски ЕООД , град Стамболийски
База 1 се намира на ул. Дунав №43 (в бившата поликлиника)
База 2 се намира на ул. Марица №13а

2

“МБПЛР- Стамболийски” ЕООД гр. Стамболийски  е лечебно заведение, в което лекари с помощта на други специалисти и помощен персонал извършват лечение и рехабилитация на пациенти, които имат нужда от продължително възстановяване на здравето  и лица с хронични заболявания,заболявания на опорно-двигателния апарат, изискващи грижи за поддържане на задоволително телесно и психическо състояние,  които цели не могат да се постигнат в домашна обстановка. Болните се насочват от МБАЛ, където са провеждали активно лечение, а също и от личните лекари и специалисти от извънболничната помощ, когато амбулаторно провежданото лечение не е довело до очаквания резултат. В лечебното заведение  се извършва лабораторна; рентгенова и ехографска диагностика; амбулаторна и стационарна физикална и рехабилитационна медицина; диагностика и продължително лечение на заболявания по нервни болести.

„МБПЛР- Стамболийски” ЕООД се състои от три функционално обособени блока в две бази. Лечебната дейност се осъществява в следните структури /отделения и клинико-диагностикни структури/ с нива на компетентност, както следва:

І. Консултативно-диагностичен блок /КДБ/ - База 2

    1. Регистратура

 1. Приемно-консултативни кабинети:

  - кабинет по физикална и рехабилитационна медицина 

            - кабинет  по нервни болести

  - ЕМГ  кабинет 

ІІ. Стационарен блок с 45 болнични легла, разположен сред голям, добре поддържан парк.

А. Отделения с легла

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - ІІ-ро ниво на компетентност – 40 легла; База 2/ул. Марица/,  етаж І

Б. Отделения без легла :

Отделение по образна диагностика – І-во ниво на компетентност  /Рентген и ехографски кабинет/ - База 1/бивша Поликлиника/, етаж 2

В. Клинико-диагностични структури:

Клинична лаборатория – І –во ниво на компетентност – База 1/бивша Поликлиника/, етаж 2

Г. Отделения за продължително лечение

Отделение за продължително лечение   по нервни болести   – 5 легла, База 2/ул. Марица/, Етаж 2,

   III. Административно- стопански блок:

 1. Административен блок: /База 1/
 • Управител
 • Счетоводство
 • Човешки ресурси, информационно осигуряване

2.Стопански блок : /База 2/

 • Болнична кухня
 • Болнична пералня
 • Централна стерилизационна / ЦССМ/
 • Транспорт, склад

„МБПЛР - Стамболийски” ЕООД има сключени договори с РЗОК-Пловдивза оказване на болнична и извънболнична медицинска дейност, както следва:

Клинични пътеки:

 1. КП № 257- „Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо /хронично/ вегетативно състояние „ – /пациенти под и над 18 г. възраст/
 2. КП № 258 – „ Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система” -  /пациенти под 18 г. възраст/
 3. КП № 259 – Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система – /пациенти под 18 г. възраст/
 4. КП № 260 -  Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа – /пациенти под и над 18 г. възраст/
 5. КП № 261 – Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни  увреждания и спинална мускулна атрофия – /пациенти под и над 18 г. възраст/
 6. КП № 262 – Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система - /пациенти под и над 18 г. възраст/
 7. КП № 263 - Физикална терапия и рехабилитация на болести на периферна нервна система - /пациенти под и над 18 г. възраст/
 8. КП № 265 - Физикална терапия и рехабилитация на болести на опорно-двигателния апарат – /пациенти под и над 18 г. възраст/

Медико-диагностична дейност:

1. Клинична лаборатория

2. Образна диагностика и ехографска

Специализирана извънболнична медицинска помощ:

           1.Пакет “Физикална и рехабилитационна медицина”

 

СПЕЦИАЛИСТИ:

 1. Д-р Николай Станчев Станчев  – Управител, специалност: Стоматология, Здравен мениджмънт
 2. Д-р Иванка Димитрова – Лекар/Началник ОФРМ, специалност: Физиотерапия, курортология и рехабилитация, курс по Лазертерапия
 3. Д-р Генка Стоянова Шопова - Лекар Вътрешни болести, специалност: Вътрешни болести и Обща медицина, курс по абдоминална ехография, курс по гастроентерология, курс по палеативни грижи при онкоболни в терминален стадии
 4. Д-р Ивайло Константинов Тошев - Лекар Нервни болести, специалност:Нервни болести
 5. Д-р Здравко П. Тарълов – Лекар/Началник Клинична лаборатория, специалност: Клинична лаборатория и Спортна медицина
 6. Д-р Весела Георгиева Благоева – Лекар образна диагностика, специалност: Рентгенология, курс Абдоминална ултразвукова диагностика

За връзка с нас на:

адрес: гр.Стамболийски

обл. Пловдив

ул.” Дунав” № 43

тел: Управител:  0888/534323

Административен секретар: 0339/62434

Гл.счетоводител: 0339/63155

ОФТР – 0339/62432

Кабинет д-р Димитрова - 0339/62465

Клинична лаборатория – 03396/3153

e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.